اطلاعات تماس
تلفن
۷۷۴۱۹۰۲۷ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۲۹۰۹۲۰۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان دماوند

درباره ما


چاپ سیلک اسکرین اشکان بهترین تولید کننده چاپ سیلک و سازنده شابلون سیلک میباشد.